Winter 2020/2021

Fixstunde  
Montag-Freitag  08:00-16:00  € 475,00
Montag-Freitag  16:00-22:00  € 555,00
Samstag-Sonntag  08:00-20:00  € 555,00
     
Einzelstunde    
Montag-Freitag  08:00-16:00  € 22,00
Montag-Freitag  16:00-22:00  € 24,00
Samstag-Sonntag  08:00-20:00  € 24,00
     
10er Block    
Montag-Freitag  08:00-16:00  € 205,00
Montag-Freitag  16:00-22:00  € 225,00
Samstag-Sonntag  08:00-20:00  € 225,00