Winter 2022/2023

Fixstunde    
Montag-Freitag  08:00-16:00  € 520,00
Montag-Freitag  16:00-22:00  € 600,00
Samstag-Sonntag  08:00-20:00  € 600,00
     
Einzelstunde    
Montag-Freitag  08:00-16:00  € 23,00
Montag-Freitag  16:00-22:00  € 25,00
Samstag-Sonntag  08:00-20:00  € 25,00
     
10er Block    
Montag-Freitag  08:00-16:00  € 220,00
Montag-Freitag  16:00-22:00  € 240,00
Samstag-Sonntag  08:00-20:00  € 240,00